AMD wysiękowe - diagnoza i leczenie

AMD wysiękowe to zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, które nieleczone może prowadzić do znacznej utraty wzroku. AMD w formie wysiękowej w siatkówce i naczyniówce powoduje patologiczne tworzenie się nowych naczyń, które mają cienką ścianę z tzw. fenestracjami. Taki stan rzeczy powoduje tworzenie się obrzęków oraz przedostawanie się elementów krwi do otaczających tkanek.

AMD wysiękowe - diagnoza

AMD wykrywa się za pomocą:

 • testu Amsler,
 • optycznej koherentnej tomografii,
 • badania okulistycznego,
 • angiografii fluoresceinowej,
 • badania dna oka.

AMD - skutki

Skutkami wysiękowego AMD we wczesnym etapie są zmiany w siatkówce i w plamce. Następnie dochodzi do falistego bądź niewyraźnego widzenia w centralnym polu widzenia. W zaawansowane stadium choroby AMD powoduje całkowitą utratę centralnego pola widzenia.

Wysiękowe AMD może powodować nagłe pogorszenie się wzroku już na przestrzeni kilku dni lub tygodni. Efektem nieleczonego AMD jest niezdolność do samodzielnego czytania lub prowadzenia pojazdu. Ponadto może powodować halucynacje. Należy zaznaczyć, że nie są one skutkiem choroby psychicznej, a właśnie upośledzenia ostrości wzroku. W niektórych przypadkach może dochodzić również do pewnej formy depresji.

Wysiękowe AMD - zmiany w siatkówce

 • odwarstwienie się nabłonka barwnikowego siatkówki,
 • wysięki pod siatkówką,
 • krwotok podsiatkówkowy w plamce bądź w okolicach plamki,
 • obrzęk siatkówki,
 • naczyniowa proliferacja siatkówki lub anastomoza siatkówkowo-naczyniówkowa.

AMD - objawy

 • krzywienie linii prostych lub obrazu,
 • duża, nieruchoma czarna lub szara plama w centrum widzenia uniemożliwiająca widzenie i czytanie z bliskiej odległości,
 • upośledzone rozpoznawanie twarzy rozmówcy,
 • trudności z przystosowaniem się do słabego oświetlenia.

AMD wysiękowe - leczenie

To, jaka metoda leczenia zostanie zastosowana, zależy przede wszystkim od lokalizacji, wielkości oraz rodzaju neowaskularyzacji. Należy wspomnieć o tym, że wstrzyknięcie do ciała szklistego leków przeciw naczyniowym śródbłonkowym czynnikom wzrostu minimalizuje ryzyko utraty wzroku, a także przywraca widzenie. Ponadto iniekcja doszklistkowa preparatu anty-VEGF hamuje tworzenie się nowych naczyń krwionośnych.

Leki, które podaje się w celu leczenia AMD wysiękowego to: bewacyzumab, aflibercept oraz ranibizumab. Leczenie polega na powtarzanych wstrzyknięciach leku do ciała szklistego oka. Lek stosuje się co 1 bądź 2 miesiące. Trzeba pamiętać o tym, aby terapię rozpocząć jak najszybciej, w przeciwnym wypadku postępu choroby może nie dać się zatrzymać. 

Podsumowanie

Wysiękowa forma AMD występuje jedynie u 10% pacjentów, jest ona jednak odpowiedzialna za 90% całkowitej utraty wzroku. Należy zaznaczyć, że wysiękowe AMD jest najczęstszym powodem utraty wzroku osób po 50 roku życia. Wczesna diagnoza za pomocą regularnych badań wzroku i podanie odpowiednich leków, które hamują wzrost naczyń bezpośrednio do ciała szklistego oka, może zapobiec rozwojowi choroby.